In het WAT-programma wordt van zowel kandidaat als van ons bedrijf een aanzienlijke investering gevraagd in geld, tijd en energie. Daarom screenen we vooraf of die investering zinvol is en met een grote mate van succes kan worden voltooid.

Testen, gesprekken en beoordelingen zijn echter geen garantie hoewel we de grootst mogelijke voorzichtigheid en zorgvuldigheid betrachten. Ook kunnen externe omstandigheden ontstaan die een succesvolle afronding in de weg staan zoals ziekte of calamiteit.

Binnen het WAT-programma is ruimte voor persoonlijke opvang en begeleiding, ook als het eens tegenzit. Want zo gaat het in het leven, als je investeert in elkaar dan ga je er ook voor, in voor- en tegenspoed. Dat neemt niet weg dat wij ons altijd het recht voorbehouden om op enig moment de investering te beëindigen als een kandidaat niet (meer) mee wil werken of kan werken.

Uiteraard is er altijd ruimte om een beslissing van ons (zoals een afwijzing) aan te vechten of bespreekbaar te maken. Graag zelfs. Als u in staat bent ons te overtuigen van ons ongelijk zullen we dat ruiterlijk toegeven en u alsnog een kans geven. Maar het is aan u om te laten zien dat u een kans waard bent...

En dat begint door uw deelname hier. Klik op de rode tekst 'WAT Toelatingen' en activeer dan uw deelname door bij 'Aanmeldingssleutel het woord 'test' op te geven en dan  klikken op de blauwe knop 'Laat me in de cursus'.

Als er toch nog vragen of problemen zijn dan horen we dat graag van u...